Boeken C.C.S. Crone tijdens zijn leven verschenen

Stephan en Lizette (1933, in eigen beheer verschenen)
Gymnasium en liefde (1936)
De Vroolijke dichtkunst: bloemlezing humor en ironie uit de Nederlandsche po√ęzie (1938), verzameld en ingeleid door C.C.S. Crone
Het feestelijke leven (1939/1940, 1943)
Muziek over het water (1940, 1943)
Drie in de pan (1943, illegaal verschenen)
De schuiftrompet, verzameld proza (1947)