C.C.S. Crone (1914-1951)

Cornelius Carolus Stephan  – roepnaam Kees –  Crone werd op 26 december 1914 geboren in een katholiek middenstandsmilieu in Utrecht. Hij was het zesde kind in een gezin van tien borelingen. Reeds tijdens zijn lagere schoolperiode werden versjes van hem gepubliceerd; tijdens zijn middelbare schooljaren schreef hij in de schoolkranten.

Om te onderzoeken of Kees Crone roeping had voor het priesterschap verbleef hij een aantal jaren op kostschool bij de paters Cisterciëncers in het Limburgse Pey-Echt. Hij werd geen ‘priester-dichter’. In 1934 besloot hij zijn gymnasiumopleiding aan het Utrechtse St. Bonifacius-Lyceum af te breken om fulltime schrijver te kunnen worden. Na een verhaal dat hij in eigen beheer en eigen vormgeving uitgaf, verscheen in 1936 zijn novelle Gymnasium en liefde. Dit officiële debuut werd door de pers opgemerkt; zijn humor viel op. Inmiddels had hij zich als tweeëntwintigjarige een bijzondere werkwijze eigen gemaakt. Met recenseren, bloemlezen, vertalen, de publicatie van een gedicht of verhaal in een krant of tijdschrift, (radio)voordrachten en zijn boekuitgaven verdiende hij in de economisch moeilijke jaren dertig een grijpstuiver.

In de periode 1941 – 1947 werkte Crone als letterkundig adviseur bij uitgeverij Bruna in Utrecht (t/m 1944) en bij uitgeverij Strengholt in Amsterdam. In 1947 zette hij zijn loopbaan voort bij de Algemene Kunstzijde Unie in Arnhem, waar hij zijn schrijvers- en vormgevingstalenten kon inzetten voor de promotie van de kunstvezel. Zijn baan en het gezinsleven lieten hem in Amsterdam en Arnhem weliswaar weinig tijd voor literaire arbeid, maar in zijn vrije uren werkte hij aan een nieuw boek, dat door zijn plotselinge dood onvoltooid is gebleven. Op 9 november 1951 – 36 jaar oud – stierf hij aan polio. C.C.S. Crone is begraven in Arnhem op Moscowa.

Na zijn dood is z’n literaire werk niet in vergetelheid geraakt. Crones verhalen en novellen werden en worden herdrukt en in bloemlezingen opgenomen. Ook wordt nog steeds over hem geschreven. Zijn naam werd in 2002 verbonden aan de literaire prijs van de stad Utrecht, de stad die hem ook eerde met een grote tentoonstelling ter gelegenheid van z’n honderdste geboortedag in 2014. Op diverse gevels en andere plaatsen in Utrecht zijn citaten uit zijn werk te lezen. Verder zijn er ieder jaar C.C.S. Crone-wandelingen.

Marijke van Dorst

Meer informatie: m.vandorst@inter.nl.net