W.G. van de Hulst (1879-1963)

Zijn graf

Op zijn grafsteen ligt sinds 2013 een stenen exemplaar van zijn lievelingsboek Peerke en z’n kameraden dat in 1919 verscheen.

1e druk 1919
Illustraties J.H. Isings

23e druk 2004
Illustraties W.G. van de Hulst jr.