W.G. van de Hulst (1879-1963)

Ca.1960     Foto: Erven Van de Hulst

Willem Gerrit van de Hulst werd geboren op 28 oktober 1879 in een hervormd arbeiders-gezin in de Ganssteeg in Utrecht. Hij was de oudste van twee zonen.

Als 15-jarige was hij als kwekeling (onderwijzer in opleiding) enige tijd invalkracht op de Nederduitsch Hervormde Diaconieschool no. 4, een door de kerk opgericht twee-klassig schooltje voor de kinderen van de steenovenarbeiders langs de Jutfaseweg, in de volksmond ‘Het Klompenschooltje’.

In 1898 werd hij er benoemd als onderwijzer. Hij is vrijwel zijn hele leven verbonden geweest aan deze school, die in 1908 werd verplaatst naar de huidige locatie met daarnaast een dienstwoning voor de hoofdonderwijzer.

Van de Hulst had van kinds af aan veel belangstelling voor lezen en schrijven. Zijn eerste boek Willem Wijcherts verscheen in 1909 onder het pseudoniem Jan van de Croese, genoemd naar de Croesestraat, waar hij toen met zijn eerste vrouw en oudste dochter woonde.

Het was het begin van een lange carrière als schrijver van kinderboeken. Zijn inspiratie haalde hij uit zijn belangstelling voor (vaderlandse) geschiedenis, zijn christelijk geloof en bovenal zijn contact met kinderen.  

Zeer geliefd was zijn serie van 21 boekjes Voor onze kleinen voor beginnende lezers, generaties lang ook gebruikt als kerstcadeautje door zondagsscholen.

Grote bekendheid kreeg hij door zijn kinderbijbels Bijbelse Vertellingen voor kleuters en De Bijbelse geschiedenissen, vaak aanwezig in protestantse gezinnen en scholen.

Veel gebruikt in het lager onderwijs waren zijn methode voor het leesonderwijs Leren Lezen en zijn leesserie Toen-en nu! voor de Vaderlandse Geschiedenis. 

Een bekende illustrator van zijn werk was zijn oudste zoon Willem Gerrit van de Hulst junior (1917-2006).  De samenwerking tussen vader en zoon was uniek en kreeg mede grote bekendheid door hun gezamenlijke feuilletons  Inde Soete Suikerbol en Inde Goude Gaper.

Vele herdrukken beleefden zijn voorleesboeken zoals Het gouden voorleesboek.

Zijn werk is veelvuldig vertaald. 

Allerwegen is hij geroemd in literaire kringen als “de meester-verteller” voor kinderen. Zijn favoriete citaat:  ‘Wat zonneschijn is voor de bloemen, zijn verhalen voor het kind’.

Hij overleed op 31 augustus 1963. Zijn graf bevindt zich op begraafplaats Soestbergen in de Gansstraat.

Naast veel nostalgische herinnering is er een blijvende belangstelling voor zijn werk.

Meer informatie:
René Kil,
oud-directeur W.G. van de Hulstschool
rene.albert.kil@gmail.com

Marijke van Dorst
Stichting W.G. van de Hulst sr. Toen en Nu
m.vandorst@inter.nl.net