W.G. van de Hulst (1879-1963)

De Nederduitsch Hervormde Diaconieschool no. 4 (en verder)

Gebouwd in 1858, aan de Jutfaseweg nabij de huidige Socrateslaan, in wat toen genoemd werd ’t Schrale End’.

In 1908 werd meer stadwaarts een nieuwe lagere school gebouwd met dienstwoning voor de ‘bovenmeester’. Naast de lagere school werd een Bewaarschool gebouwd uit liefdegaven van de kerkelijke gemeente. In 1913 werd W.G. van de Hulst benoemd tot hoofd van de lagere school. De school kreeg zijn naam in 1958 t.g.v. van zijn 80e verjaardag. In 2018 werd de naam veranderd in ‘De Wereldwijzer’.