W.G. van de Hulst (1879-1963)

De Nederduitsch Hervormde Diaconieschool no. 4 (vervolg)

W.G. van de Hulst met personeel van de school, ca.1930

Ca. 1936 met links dochter Willy Josina als kwekelinge / onderwijzeres