W.G. van de Hulst (1879-1963)

Kinderbijbels

(9e druk, 1947)

1e druk 1919, 16e druk 1976, illustraties Johan Herman Isings.

(18e druk, 1994)

1e druk 1926. Illustraties Johan Herman Isings, omslagillustratie Rino Visser.